...

Одузимање са бројевима прве десетице

Колико је:

11 - 9


Миша овде поставите
за приказ поступка